Beoordelingsrichtlijnen (#BRL)

Kort en relevant

Wat is een BRL?

Een BRL is een Nederlandse norm (beoordelingsrichtlijn) waarin, volgens de methodiek van een kwaliteitszorgsysteem, de stappen zijn vastgelegd om te komen tot een vereiste (kwalitatieve en veilige) productspecificatie.

 

Voor wie?

Voor alle bedrijven die genormeerde werkzaamheden willen uitvoeren. Er is een groot scala aan BRL systemen. Variërend van sloop, monstername grond of slib, installatietechniek tot aanleg vloeistofdichte bestrating tot mechanisch boren. 

 

Wat doen wij voor u?

Wij ontwikkelen, in samenspraak met u, het gewenste BRL systeem, zorgen dat het gecertificeerd wordt (en blijft).

Wilt u zelf bijdragen aan het proces? Ook dat kan natuurlijk.


Voorbeeld 1      BRL 6000

De Beoordelingsrichtlijn 6000 regelt het ontwerp, de installatie en het beheer van installaties. Doel voor de klant is uiteraard dat hij kan rekenen op een veilige installatie conform specificaties en dat het onderhoud er voor zorgt dat dit zo blijft.  Doel voor u dat alle opdrachtgevers kunnen zien dat uw organisatie voldoet aan de BRL norm.

Wilt of moet u een BRL 6000 certificering?

Wij zijn u graag van dienst. Bel of mail ons voor ondersteuning.

 

 

Voorbeeld 2            BRL SVMS-007

De BRL Samen Veilig en Milieukundig Slopen 007 is de certificatieregeling voor sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. De meeste opdrachtgevers eisen een BRL SVMS certificering van hun sloper.

Hoe lang kunt u nog zonder?

Bel of mail ons

Voorbeeld 3            BRL 6000-21

De BRL 6000-21 is een (applicatie boven op 6000) systeem dat het ontwerp,  installatie en het beheer regelt van het bovengrondse deel van  warmtepompsystemen (aardwarmtesystemen). Sinds 1 oktober 2014 mogen deze werkzaamheden aan bodemenergiesystemen alleen nog worden uitgevoerd door erkende bedrijven. Ook nu investeren in de toekomst van uw bedrijf? Wij helpen u graag met het opzetten en certificeren van uw BRL. Bel of mail ons.