ISO kwaliteitszorgsystemen

kort en relevant

Wat is ISO?

ISO is de naam van de organisatie en het volgnummer refereert aan het 'schema' dat een bepaalt certificeerbaar systeem beschrijft. Er zijn inmiddels meer dan 18.000 normen vastgelegd door de moederorganisatie in Genève. Het is dus onmogelijk voor ons om hier alle normen toe te lichten. In Nederland zijn ISO 9001 en 14001 veel gevraagde normen. Onderaan deze pagina vindt u over deze systemen een korte toelichting.

 

Voor wie

Voor elke organisatie die een ISO keurmerk moet behalen en vooral voor orgnisaties die de meerwaarde van een kwaliteitszorg / managementsysteem zien voor de eigen organisatie.

 

 

Wat doen we voor u

Wij maken, in samenspraak, uw hele systeem voor u, helpen u het in te voeren en zorgen dat het gecertificeerd wordt (en blijft). Indien u zelf actief wilt deelnemen is dit natuurlijk ook mogelijk.

 

We hebben ook veel ervaring in de kleinere (familie) en minder formele bedrijven. Schroom niet. Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak waarin we graag met u ingaan op uw certificeringsbehoefte, de kern en cultuur van uw organisatie en de mogelijkheden die er zijn.


ISO 9001

De ISO 9001 norm geeft inhoud aan een managementsysteem vanuit het kwalitatieve aspect. Oftewel een (breed) kwaliteitszorgsysteem.

 

ISO 9001 kan gebruikt worden om aan te tonen dat uw organisatie in staat is om te voldoen aan klanteisen en dat wordt voldaan aan de op uw product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de (aanvullende) eisen van uw organisatie zelf. ISO 9001 biedt ook de aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de kwaliteitscirkel er voor zorgt dat uw organisatie continue verbetert. Minder faalkosten, meer klanttevredenheid en efficiëntere processen.

ISO 14001

Het ISO 14001 milieu managementsysteem richt zich op de milieuprestaties in uw bedrijfsvoering. Hierbij zijn de belangrijkste thema's:

 

• Implementeren van wet- en regelgeving en de beheersing van milieu risico's.
• Continue verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

Veel organisaties hebben niet alleen behoefte om het milieu, zo veel als mogelijk, te ontzien maar willen dit ook zichtbaar maken naar hun opdrachtgevers of doelgroep. 

ISO 14001 is hiervoor een geschikt systeem. 

Waarom u ISO niet moet haasten

Er zijn talloze bedrijven die om het hardst betogen dat zij uw systeem binnen hele korte tijd klaar hebben.

 

Hoe lang duurt het immers om een kopie te maken van een bestaand systeem? Een grotere fout kunt u niet maken.

 

Een kwaliteitszorg / managementsysteem moet uw onderneming passen als een maatpak, anders moet u er niet aan beginnen. Een gekopieerd systeem is op zijn best te vergelijken met goedkope confectie.

 

Immers, alles wat in uw systeem staat moet u ook zo gaan uitvoeren. Daar wordt u op gecontroleerd. Zaken die in een standaard systeem zijn opgenomen dekken misschien wel de norm maar niet uw bedrijf. Dat gaat knellen en schuren. Net als... inderdaad... goedkope confectie... Bel ons als u serieus een passend systeem wilt waar uw organisatie beter van wordt.