Onze diensten

Connex Quality bestaat al ruim 15 jaar en voert certificeringsdiensten uit. Dat wil zeggen alle werkzaamheden die nodig zijn voor bedrijven en organisaties om een certificeerbaar systeem te maken, te certificeren en in stand te houden. Als er niet voldoende capaciteit of kennis is dan nemen wij alles uit handen, wilt u zelf meewerken dan ondersteunen of leiden wij daar waar dit nodig of wenselijk is.

Daarnaast voeren we desgewenst ook uw (update van uw) Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit.

Diensten per fase

Initiëring en Ontwikkeling

Op uw verzoek zetten we alles in gang. Van inventarisatie van aanwezige procedures en werkwijzen tot het kiezen en contracteren van de benodigde certificerende instelling. Vervolgens ontwikkelen we in nauwe samenspraak het gewenste systeem conform enerzijds de certificatie eisen en anderzijds uw bedrijfsvoering en -cultuur.

 

Implementatie en Certificering

We helpen u stap voor stap om het ontwikkelde systeem in te voeren in uw bedrijfsvoering. Wij zijn bekend met en ervaren in het omgaan met specifieke problematiek van weerstand en gewenning. Ten tijde van de certificering zijn wij aanwezig om met en namens u de sparringpartner en gids te zijn van de auditor.

 

Onderhoud en Her-certificering

Als uw certificering eenmaal een feit is dan heeft het systeem ook onderhoud nodig. Dit om bijvoorbeeld verbeteringen en veranderingen van binnen de organisatie door te voeren en of die vanuit veranderende wet- en regelgeving. Dit is belangrijk omdat uw systeem met enige regelmaat geaudit wordt om zo te bevestigen dat u nog steeds voldoet. Ook dan staan we weer met u schouder aan schouder om de audit in goede banen te leiden.

 

Betrouwbaar

Certificering systemen raken aan de kern van uw onderneming. Logisch dat uw adviseur ervaren en betrouwbaar moet zijn. Kies daarom gerust voor Connex Quality.

Connex Quality is onderdeel van de Hijholdgroep. Hierdoor is er verbondenheid met andere disciplines die relevant kunnen zijn voor uw certificeringstraject. Denk aan het scholen van medewerkers (Connex Opleidingen en Advies B.V.) en het keuren van arbeidsmiddelen (Contester).

Bel onze veiligheidskundige voor het maken van een RI&E.



Klantreferenties