Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Wat doen wij voor u?

Connex Quality is een echte specialist in de uitvoering van de RIE. En daar bent u het meest bij gebaat, immers een slechte RIE kan u veel hoofdbrekers, kosten en problemen bezorgen.

 

Wij maken, in samenspraak, uw Risico inventarisatie en evaluatie voor u. Daarnaast adviseren en helpen we u met de consequenties.

 

We hebben ook veel ervaring in de kleinere (familie) en minder formele bedrijven. Schroom niet. Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak waarin we graag met u ingaan op uw

behoefte, de kern en cultuur van uw organisatie en de mogelijkheden die er zijn.

kort en relevant

Wat is een RI&E?

De Risico inventarisatie en evaluatie is een middel voor elke onderneming waarmee (objectief) de specifieke risico's vastgelegd worden. Maar ook welke maatregelen genomen zijn of nog moeten worden genomen om deze risico's weg te nemen of te verminderen.

 

Voor wie?

Voor elke onderneming en organisatie. Het maakt niets uit of je nu hoedenfabriek, asfaltcentrale, installateur of supermarkt bent; een geldige RI&E is altijd verplicht.

 

De RIE is ook vereist vanuit diverse kwaliteitssystemen en normen. Soms word hier van uit een bepaalde geldigheidstermijn gesteld.

 

 

Naast de inventarisatie moet er vooral veel aandacht zijn voor het vervolg van de inventarisatie. Hiertoe moet minimaal jaarlijks de evaluatie uitgevoerd worden. 

 problemen bezorgen.

 

 

 


Waarom de RIE op orde?

Allereerst: een actuele RIE geeft u inzicht in de risico's die uw medewerkers lopen (en daarmee natuurlijk ook uw organisatie). Het laat helder en duidelijk zien welke acties u nog moet ondernemen.

De RIE is het basisdocument voor het functioneren van de Preventiemedewerker.

Mocht er onverhoopt iets gebeuren op de werkvloer dan moet u de Inspectie SZW (veiligheidsinspectie) inschakelen. Een van de eerste vragen van de inspecteur zal altijd zijn: Heeft u een geldige RIE?. De volgende: "mag ik die dan even inzien?'.

U begrijpt wie aansprakelijk is als u geen (actuele) RIE kunt tonen?

Ook de RIE is een vertrekpunt voor het onderzoek.

 

RIE branche-document.

Veel branches hebben een specifiek document voor het maken van de RIE.

 

Onze veiligheidskundige gebruikt altijd het voor uw situatie noodzakelijke document.

 

Heeft uw organisatie minder dan 25 medewerkers dan is een extra externe toetsing in dergelijke gevallen meestal niet nodig.

Wat maakt ons anders?

Wij staan aan de kant van de onderneming en komen eerst graag met u in gesprek om te horen hoe u uw onderneming georganiseerd hebt en wat uw belangen zijn!!

Daarna gaan we pas aan het werk en steeds in overleg met u.

 

Daarnaast, ook niet onbelangrijk, we zijn zeer voordelig. Enerzijds omdat een goede RIE problemen en dus kosten op de langere termijn voorkomt. Anderzijds omdat we zeer ervaren zijn en dus snel kunnen handelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel ons als u serieus een passend systeem wilt waar uw organisatie beter van wordt.